Các chứng chỉ và chứng nhận

Chứng nhận SUNLED là nhà phân phối chính thức các sản phẩm của Prism tại Việt Nam

 

Giấy chứng nhận chất lượng của trường ĐHBK-Hà Nội cho dòng sản phẩm Đèn bàn LED 4000 năm 2012

Chứng chỉ CE của hãng Prism Hàn Quốc – 2004

Chứng chỉ CE của hãng Prism Hàn Quốc – 2006

Kết quả đo với sản phẩm 4300B - năm 2013

Kết quả đo với sản phẩm 4400W - năm 2013

Kế quả đo với sản phẩm 8100W - năm 2013

Giấy chứng nhận quản lý chất lượng với sản phẩm đèn Prism - hàn Quốc