Quy định sử dụng

Trang web sunled.com.vn là trang web thương mại điện tử do Công ty cổ phần Sunled xây dựng phát triển. Khi đã tham gia trang web nghĩa là bạn đã đọc, hiểu, chấp nhận và tuân thủ những điều khoản chung dưới đây:

 

Điều 1:

- Tuyệt đối không sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu.

Điều 2:

- Nghiêm cấm việc phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của trang web; cũng như hệ thống máy chủ trên mạng sunled.com.vn (hack, cheat...).

- Khi phát hiện ra lỗi của hệ thống, bạn hãy thông báo cho đội ngũ quản trị trang web qua email info@sunled.com.vn

Điều 3:

- Trang web: sunled.com.vn sẽ tôn trọng và đăng tải ý kiến cá nhân khách quan của các khách hàng.

- Khi giao tiếp, nhận xét và đánh giá bất kỳ sản phẩm hoặc nhận xét của các khách hàng khác, bạn không được quấy rối, chửi bới, làm phiền hay có bất kỳ hành vi thiếu văn hoá nào đối với khách hàng khác.

- Tuyệt đối nghiêm cấm việc xúc phạm, nhạo báng người khác dưới bất kỳ hình thức nào (nhạo báng, chê bai, kỳ thị tôn giáo, giới tính, sắc tộc...).

- Tuyệt đối nghiêm cấm mọi hành vi mạo nhận hay cố ý làm người khác tưởng lầm mình là một khách hàng khác hoặc là thành viên trong Ban Quản trị sunled.com.vn

- Admin của sunled.com.vn có toàn quyền biên tập, sử dụng và đăng tải các nội dung này.

Điều 4:

- Tuyệt đối nghiêm cấm mọi hành vi tuyên truyền, chống phá và xuyên tạc chính quyền.

- Tuyệt đối không bàn luận về Chính trị.

Điều 5:

- Mọi thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được chúng tôi bảo mật, không tiết lộ ra ngoài. Chúng tôi không bán hay trao đổi những thông tin này với bất kỳ một bên thứ ba nào khác.

- Như trên đã nói, mọi thông tin đăng ký của thành viên sẽ được bảo mật nhưng trong trường hợp cơ quan pháp luật yêu cầu, chúng tôi sẽ buộc phải cung cấp những thông tin này cho các cơ quan pháp luật.

Điều 6:

- Nghiêm cấm quảng bá bất kỳ sản phẩm nào khác trên diễn đàn mà không có sự đồng ý bằng văn bản của SUNLED., JSC.

- SUNLED., JSC có thể thay đổi, bổ sung hoặc sửa chữa thỏa thuận này bất cứ lúc nào và sẽ công bố rõ trên Website cũng như diễn đàn.